"Черноморски риболов - Бургас" АД

"Черноморски Риболов - Бургас" АД е наследник на дейността на бившето държавно обединение "Рибна промишленост" Бургас, основано през 1952 година.

На 16.12.1970 г. се утвърждават клоновете на редица държавни предприятия в рибния сектор и от ДСП "Рибен център" Бургас се образува ДП "Черноморски риболов" Бургас с предмет на дейност улов на риба, заготовка и рибна кулинария (ДВ бр. 8 и 9 от 1971 г.).

Предметът на дейност на дружеството включва собствен улов, преработка, съхранение и транспорт на риба и рибни продукти, както и техният внос и износ от и за други страни.

Интегрираната система за управление на качеството, установена и прилагана в преработвателното предприятие, изпълнява изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 и HACCP (Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003).

Дружеството е член на националната асоциация на производителите на рибни продукти АПРП - "БГ Фиш".

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image